Un article sobre llengua i diglòssia. De Joaquim Mallafrè.