mercat continu albert garcia elena conte català poeta narrador

Contes corrents – Albert Garcia Elena

Amb Contes corrents recuperem part de la narrativa breu del poeta i contista Albert Garcia Elena. Comencem amb Mercat continu, relat molt característic del joc lingüístic i d’expectatives de bona part de la seva obra.

Amb aquest conte va guanyar el Premi Alella Guida Alzina de 2012. Els darrers premis que s’ha endut Garcia Elena han estat el Ciutat de Palma de Poesia Joan Alcover 2020 amb El coure sota el Hudson i el Premi València Alfons el Magnànim de Poesia en Valencià 2022 amb L’illa de Henderson.


Contes corrents

Mercat continu

La nostra inseguretat augmenta a mesura
que ens allunyem del camp.
John Ford

La jornada s’ha obert amb certa desconfiança cap al nou dia a causa d’anteriors inversions fallides en autoestima i un lleuger dolor al tram final de l’esquena.

Després d’un breu període d’incertesa en què s’estudien amb detall les possibilitats de creixement de l’economia productiva i es busquen indicis d’optimisme a les esquerdes del sostre, aposto obertament per llevar-me i injectar ajudes urgents al rec sanguini en forma de sucre i cafeïna. Com a contrapartida, disminueix la liquiditat de la bufeta en llençar a l’inodor grans quantitats d’orina i de producte interior brut al sector terciari.

Una ràpida anàlisi de la situació facial davant del mirall encén de sobte totes les alarmes i obliga a la intervenció urgent d’una afaitada i una bona dutxa, que aconsegueix en l’últim moment evitar l’esfondrament de la confiança i estabilitzar transitòriament les fortes crítiques nocturnes de reactivació alcohòlica del banc de la petita i la mitjana dignitat.

Uns minuts de detinguda reflexió condueixen a una auditoria global i detallada del físic, les conclusions de la qual posen l’accent en una més que preocupant recessió capil·lar i permeten descobrir l’existència de grans quantitats d’economia submergida de tipus adipós, amb poques possibilitats de blanquejar o permutar a la paritat amb el múscul donada l’apatia general i la tendència a la desídia, alhora que posen de manifest l’absoluta impossibilitat estructural d’atracció inversora de dones.

A conseqüència d’aquest gris panorama de desacceleració, es genera un bon cabdal de fàstic que obliga a renegociar a la baixa l’angoixa existencial acumulada en passades jornades gràcies a grups farmacèutics en forma de pastilles d’intervenció ràpida que, en invertir l’espiral depressiva, fan augmentar unes dècimes el volum de contractació del negoci d’esperances i futurs i faciliten que es plantegi obertament la possibilitat de sortir al carrer a buscar feina, però, sense temps per a moviments especulatius, les dades publicades a l’armari indiquen roba altament bruta i deteriorament irreversible del teixit productiu de l’única camisa de vestir, cosa que posa sobre la taula uns dividends industrials en forma d’oli d’entrepà en sectors estratègics de la pitrera, i també un forat negre de considerables dimensions per cremada de tabac  en plena màniga, de gran solidesa i solvència anticíclica.

S’incrementa, davant de les reiterades mostres d’incapacitat de superació de la present conjuntura, el descontentament general i el consum de cigarretes tombat al sofà tot mirant al sostre, mentre sectors claus del fur intern critiquen l’absoluta falta de despesa interanual d’obres públiques en decència, la qual cosa suscita una caiguda en picat de valors personals i causa un alt risc d’hipoteca de qualsevol tipus de bé o actiu, dada aquesta confirmada per la reserva cerebral, que acaba de fer públic que sóc un tipus d’interès nul.

La present situació de pessimisme cíclic encoratja pensaments momentanis de suspensió de pagaments amb mesures de tall populista, basades en l’estímul al consum massiu de barbitúrics i d’altres implementacions neoliberals de tipus malthusià; tot amb tot, concedint-me un nou crèdit d’origen volàtil i negociant-me a l’alça en un últim pla de viabilitat, faig una crida a la calma després d’emetre una opa agressiva en forma d’analgèsics i antiàcids a l’estómac, que, després d’uns instants de discrets guanys i petits símptomes de recuperació espiritual, no fan sinó agreujar el curs depreciatiu del mercat sanguini i augmentar la tensió als sectors financers de la consciència, que provoquen la caiguda en barrina de la cotització de l’ego en llençar al cervell grans quantitats de nàusea molt per sota del preu de cost.

La disparitat de criteris i les atàviques polítiques de contrabalanç emocional donen com a resultat, després de la irrupció de l’índex i d’un altre dit sense especificar molt endins de la gola, actius tòxics que inflen encara més l’hemorràgia externa. L’ensorrament del sistema productiu condueix a una lleu hiperinflació gàstrica i, després d’uns minuts a l’expectativa, es llença per la borda, davant de la passivitat de les quatre parets i del parquet de negocis, qualsevol resta d’ingesta romanent.

Pocs moments abans de tancar la sessió, i davant les reiterades mostres d’indicis de fallida tècnica, es fa una trucada d’urgència, i ja dins l’ambulància es decideix intervenir i congelar tota cotització amb una injecció intratoràcica de mesures de xoc i adrenalina directa al cor, que torna la calma a tots els sectors, i em desperto uns instants abans del tancament en un llit d’hospital envoltat d’analistes amb bata blanca, amb respiració artificial, degoteig ajudes en bossa de sèrum i lligat de peus i mans. 

Dia apàtic i amb poc volum de negoci.

© Albert Garcia Elena